torstai 30. maaliskuuta 2017

Gustafs Skål, eller Collin

Baron Fredrik Åkerhielms Dansbok, 1785

Alkuperäinen ohje
St.R. Pr. pa: gjöra genombrytning til sina ställen igenom Sec:pa:. Sec. paren gjöra det samma. Sedan hel Chaine på hörnan, först til höger sedan til vänster, Sedan Pousette och genombrytning genom sec.pa. til Contra-plats. Sec: pa: det samma; sedan balance och P. de R. med egen Moitié och Allemande med Damen til wänster. Så balance och P. de R. med samma Dame, utan at släppa armarna, och Allemande med egen Moitié. Chaine twärsöfwer til sina ställen och Allemande i hörnen; Sec. pa: gjöra det samma. Slut

Musiikki on tasajakoinen.
Rakenne: AABB AABB AABB

Carl Michael Bellmanin sykofanttisella tavalla Kustaa III:ta kuvaileva runo, Ruotsin silloinen epävirallinen kansallislaulu, päätyi myös poliittisesti kevyempään käyttöön tanssilattialle. Tanssi on kolmisäkeistöinen franseesi neljälle parille: parit 1 ja 3 (selkä tai kasvot uphalliin, "A-parit") johtavat tanssia ja toimivat ensin, parit 2 ja 4 (kylki uphalliin, "B-parit") toistavat sitten saman. Sekä säkeistö että kertosäe vaihtuvat.

Tanssista voidaan toteuttaa myös rustiikkisempi ja pari sataa vuotta nuorempi variaatio, jossa tehdään vain ensimmäisen säkeistön kuviot kävelyaskelin. Kun käsiote parista irtoaa, voi kuvion sisältä tai ulkopuolelta yrittää varastaa itselleen mieluisan partnerin.

Rekonstruktio

1. säkeistö:

A1
Kaikki piirissä "Stor rond":
1 - 2 Balancé oikea ja vasen
3 - 4 Pas de rigaudon oikea
5 - 8 Laukataan piirissä vastapäivään (esim. kuusi chasséta ja assemblé)

A2
Kuten A1, mutta alkaen vasemmalla ja laukataan takaisin myötäpäivään

B1
"Genombrytning":
1 - 2 A-parit menevät kuvion keskelle (esim. lyhyt gavottisarja),...
3 - 4 ... eroavat ja menevät vastinparin kanssa B-parien välistä (esim. lyhyt gavottisarja) ja...
5 - 8 ... eroavat vastinparista ja kiertävät B-ihmisen selän takaa omalle paikalle (esim. demi contretempseilla)

B2
Kuten B1, mutta nyt B-parit toimivat ja A-parit odottavat

2. säkeistö:

A1
"Hel Chaine på hörnan":
1 - 4 A-parit kohti omalla oikealla olevaa B-paria ja B-parit kohti omalla vasemmalla olevaa A-paria, oikea käsi kulmaparille ja ohitus, omalle parille vasen ja herra pyöräyttää daaminsa takaisin tulosuuntaan
5 - 8 Sama takaisin, eli kulmaparille oikea, omalle vasen, herra pyöräyttää daaminsa (koko osa esim. demi contretempseilla tai kävelyaskelin)

A2
Kuten A1, mutta A-parit kääntyvät aluksi vasemmalle ja B-parit oikealle

B1
"Pousette och genombrytning":
1 - 4 A-parit tekevät kottikärryt: Paria molemmista käsistä kiinni, herra etenee ja daami peruuttaa, sitten daami etenee ja herra peruuttaa (esim. lyhyt gavottisarja kumpaankin suuntaan)
5 - 8 At eroavat parista ja menevät ristiin, herra itsestään katsoen oikealle ja daami vasemmalle, B-parien välistä toisen A-parin paikalle (daameilla aina etuajo-oikeus, tanssitaan kuvio esim. demi contretempseilla)

B2
Kuten B1, mutta nyt B-parit toimivat ja A-parit odottavat

Kaikki ovat toisen säkeistön lopussa "väärillä" paikoilla.

3. säkeistö:

A1
"Balancé och Pas de Rigaudon":
Oman parin kanssa
1 - 2  Balancé oikea ja vasen
3 - 4 Pas de rigaudon (oikea)
Kulman kanssa
5 - 8 "Allemande" eli valinnaisella kahden käden otteella koko kierros myötäpäivään

A2
Kulman kanssa, "utan at släppa armarna"
1 - 2  Balancé oikea ja vasen
3 - 4 Pas de rigaudon (oikea)
Oman parin kanssa
5 - 8 "Allemande" eli valinnaisella kahden käden otteella koko kierros myötäpäivään

B1
"Chaine twärsöfwer":
A-parit
1 - 2 Menevät kuvion poikki, oikean käden kättely ja ohitus vastinparin kanssa
3 - 4 Herra pyöräyttää daaminsa takaisin tulosuuntaan
5 - 8 "Allemande i hörnen" eli kulman kanssa valinnaisella kahden käden otteella koko kierros myötäpäivään

B2
Kuten B1, mutta nyt B-parit toimivat ja A-parit odottavat

Kaikki ovat tanssin lopussa alkuperäisillä paikoilla.

maanantai 27. maaliskuuta 2017

La Boulangère

Campbell's Fourth Collection of the newest and most favourite Country Dances and Cotillions, ilman vuosilukua (1790?), myös Werner 1780 ja Collinet 1815

Alkuperäinen ohje
All the Cus stand up as in a Cotillion and do the grand round & back again to the 1st part of the Tune then the 1st Lady turns the 2d. Gent: with her right Hand and her Partner with the left the the 3d. Gent: with right Hand her Partner with the left & so on with every Gent: until She comes to her place to the second part of the Tune every Lady does the same figure then Gent: do the same figure

Musiikki on tasajakoinen Campbellin kirjassa. Wernerin ja Collinet'n ohjeissa musiikki on kuusijakoinen.
Rakenne: (AA+BBBB) x 4 + AA

Boulanger tai La Boulangère oli erittäin suosittu kontratanssi 1700-luvun lopulla ja 1800-luvun alussa. Se löytyy hieman erilaisina variaatioina useasta lähteestä. Tanssi oli tyypillinen loppuillan numero, arvatenkin koska se on hyvin toisteinen ja vaatii siten vähemmän keskittymistä kuin monimutkaiset kotiljongit.

Jane Austen mainitsee kirjeissään tanssineensa Boulangeria. Lisäksi Ylpeydessä ja ennakkoluulossa rouva Bennet kertaa kuinka herra Bingley haki Janea usein Netherfieldissä, lopuksi myös Boulangeriin.

Rekonstruktio

Campbell ohjeistaa tanssin muodostelman olevan kuin kotiljongissa, eli neljän parin neliö. Pari numero 1 on selin uphalliin, lähinnä uphallia. Heistä katsottuna oikealla on pari numero 2, vastapäätä pari numero 3 ja vasemmalla pari numero 4.

A1
Kaikki piirissä "the grand round" eli
1 - 2 Balancé oikea ja vasen
3 - 4 Pas de rigaudon oikea
5 - 8 Laukataan piirissä vastapäivään (esim. kuusi chasséta ja assemblé)

A2
Kuten A1, mutta alkaen vasemmalla ja laukataan takaisin myötäpäivään

B1
1 - 4 1. daami tarjoaa oikean kätensä 2. herralle, pyörivät kuvion keskellä koko kierroksen ympäri (esim. vaihtoaskeleella tai demi-contretempseilla)
5 - 8 Daami tarjoaa vasemman kätensä omalle herralleen, pyörivät kuvion keskellä koko kierroksen ympäri

B2
1. daami tarjoaa oikean kätensä 3. herralle, pyörivät, vasen käsi omalle herralle, pyörivät.

B3
1. daami tarjoaa oikean kätensä 4. herralle, pyörivät, vasen käsi omalle herralle, pyörivät.

B4
1. daami tarjoaa oikean kätensä omalle herralleen, pyörivät, sitten vasen käsi edelleen omalle herralle, pyörivät.

Tanssi alkaa alusta, eli musiikin A-osaan tehdään balancét ja rigaudon, laukkapiiri ja A-osan kertaukseen sama takaisin. Musiikin B-osa kertautuu neljästi, jolloin 2. daami pyörittää vuoroin muita ja vuoroin omaa herraansa. Tämän jälkeen 3. daami ja viimeisenä 4. daami johtaa tanssia. Tanssin lopussa tehdään vielä "the grand round".


The Marseillois

Cahusac: Twenty-four Country Dances for the year 1794

Alkuperäinen ohje
Foot it 4 and right & Left half round. The same back again. Hands across. The same back again. Cross over and half figure. Right & Left at top.

Musiikki on tasajakoinen.
Rakenne: ABC

Tanssin musiikki on, kuten nimestäkin voi jo päätellä, Rouget de Lislen 'Reinin armeijan sotalaulu' eli tuttavallisemmin Marseljeesi vuodelta 1792. Monien muiden vallankumouksellisten laulujen tavoin Marseljeesikin levisi nopeasti Englantiin tanssimusiikiksi. Sävelmää on hiukan sovitettu jotta se sopisi kontratanssien rakenteeseen.

Rekonstruktio

A
1 - 2 "Foot it", esimerkiksi balancé oikea ja vasen tai muu footing-askel
3 - 4 Kättelyheinää kaksi vaihtoa neliössä vastinparin paikalle: omalle oikea, naapurille vasen
5 - 6 Kuten 1 - 2
7 - 8 Kättelyheinää kaksi vaihtoa neliössä takaisin omalle paikalle: naapurille oikea, omalle vasen

B
1 - 4 Oikean käden tähti
5 - 8 Vasemman käden tähti

C
1 - 4 A-pari vaihtaa puolia, kiertää vastinparinsa selän takaa B-parin alapuolelle, B-parin välistä ristiin ja naapurin takaa alas B-parin paikalle, jolloin B-pari siirtyy A-parin paikalle.
5 - 8 Neljä vaihtoa kättelyheinää neliössä, alkaen omalle oikea

perjantai 24. maaliskuuta 2017

The Charity Boy

Bland and Weller's Annual Collection of 24 Country Dances for the year 1797

Alkuperäinen ohje
Set & change sides & back again: down the middle and up again: Allmand: Turn corners: lead outsides.

Musiikki on strathspey-rytminen (4/4)
Rakenne: AABBCCDD

Tanssitaan kolmen parin progressiolla. Tanssivuoroja on A:n ja B:n lisäksi myös C. A-, B- ja C-pari muodostavat kuutoset, kuten kahden parin progressiossa A- ja B-pari muodostaa nelikon. A-pari liikkuu solassa alas, B- ja C-parit ylös. B ja C vaihtuvat vuorokertauksin.

Tanssin musiikki on William Marshallin sävellys 'Glenfiddich Strathspey', joka julkaistiin ensimmäisen kerran 1781. Skotlantilaiset kansansävelmät, ja kuten tässä, sellaisia imitoiva musiikki, olivat suosittuja 1800-luvun vaihteen englantilaisissa tanssisaleissa. Jane Austenin perheen musiikkkivihkoista löytyy sävelmän ensimmäiset neljä tahtia.

Rekonstruktio

A1
A- ja B-parit (C-pari odottaa)
1-2 Set naapurille
3-4 Vaihdetaan oman parin kanssa paikkoja solassa siten että daamit tarttuvat toisiaan kädestä ja menevät herrojen läpi

A2
Kuten A1, paitsi herrat tarttuvat toisiaan kädestä ja menevät daamien läpi

B1
A-pari suljetussa otteessa solan keskellä alas C-parin väliin ja takaisin B-parin paikalle; samaan aikaan B-pari siirtyy ylös A-parin paikalle

B2
1-2 Kaikki oman parin kanssa allemand-pyörintä myötäpäivään
3-4 Kaikki oman parin kanssa allemand-pyörintä vastapäivään

C1
1-2 Kaikki pyörivät viistosti omalla oikealla olevan tanssijan kanssa oikeista käsistä kiinni pitäen koko kierroksen. (A-herra pyörii C-daamin kanssa, B-herra A-daamin kanssa ja C-herra seuraavien kuutosten B-daamin kanssa. Solan ylimmäksi jäävä B-daami ja alin C-herra odottavat.)
3-4 Vasemman käden pyörintä: kaikki oman kanssa

C2
1-2 Kaikki pyörivät viistosti omalla vasemmalla olevan tanssijan kanssa oikeista käsistä kiinni pitäen koko kierroksen.
3-4 Vasemman käden pyörintä: kaikki oman kanssa,  A-pari jää rinnakkain miesten puolelle solaa, daami herransa vasemmalla puolella

D1&D2
A-parin pujottelu: Herra ohjaa daamin edestään tekemään lead outin miesten puolelta solaa. Tästä herra lähtee kiertämään C-herraa ympäri alakautta, daami B-herraa yläkautta. A-pari kohtaa toisensa kuvion keskellä, ojentavat kädet toisilleen ja lead out naisten puolelta solaa (menemättä ristiin). Tästä herra lähtee kiertämään C-daamia ja daami B-daamia. A-pari kohtaa uudelleen toisensa kuvion keskellä, ojentavat molemmat kädet toisilleen ja pyörivät myötäpäivään 1/4 kierrosta tai 1 ja 1/4 kierrosta päätyen proper B-parin paikalle.

keskiviikko 10. helmikuuta 2016

The Great Turk

Essex: For the Furthur Improvement of Dancing 1710

Musiikki on jig-rytminen (6/4)
Rakenne: AAB

Tanssin musiikki on sovitettu André Campran kappaleesta Deuxième Air pour les Bostangis, joka löytyy ooppera-baletin L'Europe Galante (1697) neljännestä entréesta. Neljäs entrée tapahtuu Turkissa, ja kuvailee rakkauden riemuvoittoa tässä (ranskalaisen aikalaisyleisön näkökulmasta) eksoottisessa ympäristössä.

A1
1-2 A-pari lead down: herra ojentaa vasemman kätensä johon daami tarttuu oikealla, menevät B-parin välistä alas
3-4 A-pari irrottaa käsiotteen ja kiertää naapurin selän takaa omalle paikalle

A2
1-2 A-herra ja B-daami vaihtavat paikkaa myötäpäivään
3-4 B-herra ja A-daami vaihtavat paikkaa myötäpäivään

B
1 Herrat keskenään ja daamit keskenään: ojentavat ulkokäden naapurille (A-herra ja B-daami vasen, B-herra ja A-daami oikea) ja kääntyvät kuvioon selin
2 Kaikki irrottavat käsiotteen ja kääntyvät takaisin kuvioon päin
3-4 Puolen vaihto oman parin kanssa myötäpäivään, lopuksi kasvotusten naapurin kanssa
5-8 Kättelyheinää neliössä, kolme vaihtoa: naapurille oikea, omalle vasen, naapurille oikea
9-10 Balancé oikea ja vasen omalle parille
11-12 Puolen vaihto oman parin kanssa myötäpäivään


Notaatiot: Library of Congress, Music Division: http://memory.loc.gov/ammem/dihtml/
Vapaa teos.

maanantai 8. helmikuuta 2016

La Hage

Ernst August Jayme: Recüeil de Contre Dances 1717

Musiikki on tasajakoinen
Rakenne: AABB

Tanssin nimi lienee 1700-luvun alun saksalainen käsitys siitä, kuinka ranskaksi kirjoitetaan Haag.

Osa A1
A-herra ja B-daami
1-2 Lähestyvät toisiaan (esim. pas de gavotte eteen)
3-4 Peruuttavat paikoilleen (esim. pas de gavotte taakse)
5-8 Ojentavat toisilleen oikeat kädet, koko kierros myötäpäivään (esim. neljä fleuret'tä tai pitkä gavottisarja)

Osa A2
B-herra ja A-daami toistavat saman.

Osa B1
1-4 A-pari kiertää kumpikin oman naapurinsa: B-parin välistä alas ja naapurin selän takaa takaisin lähtöpaikalle (esim. neljä fleuret'tä)
5-8 A-pari tekee cast offin B-parin paikalle: kääntyvät pois päin omasta parista ja menevät naapurin selän takaa naapurin paikalle (esim. pitkä gavottisarja). Samaan aikaan B-pari siirtyy A-parin paikalle.

Osa B2
1-4 Oikean käden tähti, suunta kääntyy neljännellä tahdilla (esim. neljä fleuret'tä, neljäs kääntyen)
5-8 Vasemman käden tähti, pyörähdys omalle paikalle neljännellä tahdilla (esim. neljä fleuret'tä, neljäs kääntyen)

keskiviikko 26. maaliskuuta 2014

Tanssiohjelma: Les Secrets du Paradis

Tanssiohjelmaan saattaa tulla vielä muutoksia. Loput ohjeet ja videot julkaistaan ennen tanssiaisia. Iltapäivällä ennen tanssiaisia 12.4. järjestetään tanssityöpaja. Tanssiaisissa tanssit kerrataan lyhyesti ennen tanssin alkua.

There still might be some changes in the dance program. The rest of the videos ("Demo") will be published before the ball. Unfortunately the written instructions ("Ohjeet") are available in Finnish only. In the afternoon 12 April a dance workshop will be given by Monsieur Le Maître-à-danser. At the ball the dances will be rehearsed in brief before dancing.

***

Jenny Pluck Pears (The Dancing Master 1651) Ohjeet | Demo
Geud Man of Ballangigh (The Dancing Master 1696) Ohjeet | Demo
La Victoire (Dezais 1712) Ohjeet | Demo

***

La Jalousie (Feuillet 1706) Ohjeet | Demo
The Indian Queen (The Dancing Master 1701) Ohjeet | Demo
The Rakes of Rochester (Walsh 1748) Ohjeet | Demo

***

Gathering Peascods (The Dancing Master 1651) Ohjeet | Demo
Mr. Isaac’s Maggot (The Dancing Master 1695) Ohjeet | Demo
Les Œufs des Pâques (Jayme 1717) Ohjeet | Demo

***

Le Pistolet (Feuillet 1706) Ohjeet | Demo
The Comical Fellow (Thompson 1776) Ohjeet | Demo
Hole in the Wall (Dancing Master 1695) Ohjeet | Demo

Toivelista / The wish list

Mr. Beveridge's Maggot (The Dancing Master 1695) Ohjeet | Demo
Dick's Maggot (The Dancing Master 1701) Ohjeet | Demo