tiistai 20. helmikuuta 2018

Le Soleildieu

Ernest August Jayme: Recüeil de Contre Dances 1717

Solatanssi kahden parin progressiolla.

Musiikki on kuusijakoinen
Rakenne: AAB

A1
Kaikki ottavat naapuria kädestä ja
1 - 2 lähestyvät omaa paria ja
3 - 4 peruuttavat takaisin paikalleen (esim. pas de gavotte eteen ja taakse).
5 - 8 Kaikki pyörähtävät paikallaan, A-herra ja B-daami omalle vasemmalle, A-daami ja B-herra omalle oikealle (esim. kuusi demi-contretempsia ja assemblé).

A2
1 - 4 A-pari cast off ja lead up (ilman käsiotetta), B-pari lead up (ilman käsiotetta) ja cast off. Kaikki jäävät katsomaan naapuria (esim. neljä pas de bouréeta tai contretemps ja pas de bourée vuorotellen).
5 - 8 Herrat ojentavat toisilleen oikeat kädet, daamit toisilleen vasemmat. Pyörivät naapurin kanssa koko kierroksen ympäri. Kaikki jäävät katsomaan omaa paria (esim. kuusi demi-contretempsia ja assemblé).

B
A-pari ottaa toisiaan molemmista käsistä ja
1 - 2 laukkaa ylös (2 x chassé ja assemblé) ja
3 - 4 laukkaa alas (2 x chassé ja assemblé).
5 - 6 Irrottamatta käsiotetta A-pari laukkaa alas, B-parin väliin (2 x chassé ja assemblé).
7 - 8 A-pari irrottaa käsiotteen ja cast solan keskeltä B-parin paikalle. Samalla B-pari siirtyy A-parin paikalle (esim kaksi pas de bouréeta).

9 - 10 A-parin taputusleikki: Oikeat kädet, vasemmat kädet, omat yhteen
11 - 12 B-parin taputusleikki: Oikeat kädet, vasemmat kädet, omat yhteen

13 - 14 A-herra ja B-daami pas de rigaudon
15 - 16 B-herra ja A-daami pas de rigaudon

Tasajalkahyppyjä:
17 Herrat hyppää
18 Daamit hyppää
19 Herrat hyppää
20 Daamit hyppää

tiistai 30. tammikuuta 2018

Amore Baroccon tanssiaisten lunttilappu

Diskreetti muistikirja Amore Baroccon Barokkitanssiaisten ohjeista 3.2.2018

Ensimmäinen puoliaika:

La bonne amitié
Ohje
Video

Jenny Pluck Pears
Ohje
Video

La Gavotte du Roy
Ohje
Video

Gigue à deux
Ohje
Video

Portsmouth
Ohje
Video (Huom! Videolla tulkinta johtoparin pujottelusta poikkeaa ylläolevasta ohjeesta, ja kaikkien kiertelyssä tanssijat eivät tarjoa käsiä.)

La Bourée d'Achille
Ohje
Video

Jeanne qui saute
Ohje
Video


Toinen puoliaika:

Le pistolet
Ohje
Video

Hearts ease
Ohje
Video

L'Italiene
Ohje
Video

La Savoye
Ohje
Video

The Indian Queen
Ohje
Video

Les Contrefaiseurs
Ohje
Video

Hole in the Wall
Ohje
Video

tiistai 2. tammikuuta 2018

L'Adonis

L'Adonis, contre-danse nouvelle
Alexis Bacquoy-Guédon (n. 1780)

Musiikki on kuusijakoinen.
Rakenne: AABBCCDD (x 9)

Bacquoy-Guédon oli tanssin ja musiikin monitoimimies, jonka teoria musiikin oppimisesta korvakuulolta on alansa klassikko. Hän oli myös tuottelias koreografi, mutta L'Adonis on ainut hänen omalla, kokeellisella notaatiollaan säilynyt tanssi. Notaatio on melko tarkka ja kertoo mitä askelikkoja kuuluu käyttää, mutta ei kuitenkaan kummalla jalalla ne tulisi aloittaa. Tanssi on säännöllinen kotiljonki neljälle parille neliössä; notaatiossa jokainen tanssija on numeroitu erikseen lukemisen helpottamiseksi. Rekonstruktiossa kuitenkin käytetään termejä  "A-parit" (selkä tai kasvot uphalliin) ja "B-parit" (kylki uphalliin) ja näiden paikat ovat "A-paikka" kuvion "päädyissä" ja "B-paikka" kuvion "sivuilla".

Rekonstruktio

Notaatiossa kuvataan ajan tavan mukaisesti kotiljongin ensimmäinen säkeistö ja kertosäe. Voidaan hyvällä syyllä olettaa että tanssiin kuuluvat myös kotiljongin muut säkeistöt, eli tanssi jatkuu seuraavilla säkeistöillä joiden jälkeen toistetaan sama kertosäe.

AA
Säkeistö, joista ensimmäinen on piiri: Balancé oikea ja vasen (joiden aikana kaikki ottavat käsistä kiinni ja muodostuu piiri), pas de rigaudon oikea. Piiri pyörii myötäpäivään puoli kierrosta (kuusi demi-contretempsia ja assemblé). Uudestaan balancé oikea ja vasen, pas de rigaudon oikea, piiri pyörii takaisin vastapäivään. Seuraavilla kertauksilla tanssittaisiin muut säkeistöt (tyypillisesti: yhden käden pyörintä parin kanssa, molemmat kädet parin kanssa, naisten tähti, miesten tähti, naisten piiri, miesten piiri, allemande parin kanssa, kaikkien piiri).

B1
1 - 4 Kaikki vaihtavat parin kanssa paikkaa, naiset menevät kuviossa sisä-, miehet ulkokautta. Miehet kääntyvät aluksi (cast), naiset lopuksi, kaikilla askelikkona contretemps + assemblé. Kaikki pas de rigaudon, tasajalkahypyllä miehet kääntyvät neljäsosakierroksen oikealle.

5 - 8 Kaikki kättelevät ketjussa kaksi vaihtoa (vasen käsi, oikea käsi). Askelikkona demicontretemps x 6 ja assemblé; assemblélla kaikki kääntyvät katsomaan kuvion keskelle. Kukaan ei ole oman parinsa kanssa, ja A- ja B-parit ovat toistensa paikoilla.

B2
1 - 4 B-parit, jotka ovat nyt A-paikalla, eroavat siten että he lähtevät kylki edellä kohti neliön nurkkia (2 x chassé + assemblé). A-parit, jotka ovat nyt B-paikalla, eroavat siten että he kaartavat lähimmälle A-paikalle, B-parien väliin (contretemps + assemblé, assemblélla käännös katsomaan kuvion keskelle). Muodostuu kaksi vastakkaista riviä. Kaikki pas de rigaudon.

5 - 8 Rivit lähestyvät toisiaan (contretemps + assemblé). Rivien keskipaikat peruuttavat (contretemps + assemblé). Päätypaikat pas de rigaudon, tasajalkahypyllä kaikki kääntyvät puoli kierrosta, miehet omalle vasemmalle, naiset omalle oikealle.

C1
Neliö eli carré:
1 - 4  Kaikki liikkuvat kylki edellä, B-paikoilta kohti kuvion keskustaa, A-paikoilta kohti kuvion nurkkia (chassé x 2 + assemblé). Sitten kaikki jatkavat rintamasuunnan mukaan eteenpäin (contretemps + assemblé). Jokainen tanssija on kulkenut kaksi sivua pienessä neliössä.

5 - 8 Neliö jatkuu: A-paikoilta kohti kuvion nurkkia ja B-paikoilta kohti keskustaa. Kaikki kylki edellä (chassé x 2 + assemblé). Assemblélla kaikki kääntyvät: ulkonurkissa neljäsosakierros (naiset oikealle, miehet vasemmalle), kuvion keskellä kahdeksasoskierros siten että katsoo diagonaalissa kohti nurkkaa. Neliö loppuun: Kaikki kaartavat (contretemps + assemblé): ulkonurkista B-paikoille, assemblé kääntää katsomaan kuvion keskelle ja keskeltä A-paikoille, assemblé kääntää seläkkäin katsomaan kohti ulkonurkkaa.

C2
Neliö toistetaan, kaikki palaavat samaa reittiä takaisin: 
1 - 4 Ensin B-paikoilta ulkonurkkiin ja A-paikoilta keskelle kylki edellä (chassé x 2 + assemblé) ja sitten suoraan eteenpäin keskeltä B-paikoille ja nurkista A-paikoille (contretemps + assemblé). Jokainen tanssija on kulkenut takaisin kaksi sivua pienessä neliössä.

5 - 8 Neliö jatkuu: A-paikoilta keskelle, B-paikoilta nurkkaan (chassé x 2 + assemblé). Assemblélla kaikki kääntyvät: ulkonurkissa neljäsosakierros (miehet oikealle, naiset vasemmalle), kuvion keskellä kahdeksasoskierros siten että katsoo diagonaalissa kohti nurkkaa. Kaikki kaartavat (contretemps + assemblé) neliön viimeisen sivun, assemblé kääntää kaikki katsomaan kuvion keskelle.

D1
1 - 4 Paria molemmista käsistä kiinni, kaikki kuvion keskelle kylki edellä (chassé x 2 +  assemblé). Miehet peruuttavat diagonaalissa ulkonurkkiin (contretemps + assemblé), naiset pas de rigaudon.

 5 - 8 Naiset oikean käden tähti, pyörii puoli kierrosta, päätyvät alkuperäisille paikoille (demi-contretemps x 6 + assemblé, assemblé kääntää katsomaan kuvion keskustaan). Miehet balancé oikea ja vasen, kylki edellä sille paikalle josta lähti edelliseen kuvioon (chassé x 2 + assemblé).

D2
1 - 4 Kaikki senhetkisen parin kanssa dos-à-dos, ensin ohittaen oikeat olat (demi-contretemps x 6 + assemblé, assemblélla naiset kääntyvät neljäsosakierroksen kohti kuvion keskipistettä).

5 - 8 Miehet vasemman käden tähti, pyörii puoli kierrosta, päätyvät alkuperäisille paikoille (demi-contretemps x 6 + assemblé, assemblé kääntää katsomaan kuvion keskustaan). Naiset balancé oikea ja vasen, kylki edellä alkuperäiselle paikalle (chassé x 2 + assemblé).

perjantai 24. marraskuuta 2017

L'Italiene

L'Italiene Contre dance par Mr Dezais
Dezais: XVII Recüil de Dances, 1719

Ranskalainen kontratanssi kahdelle parille neliössä. Tanssissa on kolme vaihtuvaa säkeistöä joita seuraa muuttumaton kertosäe.

Rakenne: AABB x 3
Musiikki on gigue-rytminen (6/8). 

A-pari katsoo presenceen, B-pari on heitä vastapäätä selkä presenceen ja improper. Tanssi on notatoitu lyhennetyllä Feuillet-notaatiolla, jolloin suurinta osaa askelikoista ei ole määritelty. Ehdotetut askelikot joita voi käyttää ovat (suluissa).

1. säkeistö:

A-daami ja B-herra ojentavat toisilleen oikeat kädet, pyörivät puolitoista kierrosta (4 x fleuret) ja samaan aikaan A-herra ja B-daami kiertävät heidän ulkopuolellaan puoli kierrosta (2 x ballonné, 2 x fleuret). Kaikki pas de rigaudon.

Toistetaan sama, mutta roolit vaihtaen: A-herra ja B-daami pyörivät keskellä, B-daami ja A-herra kiertävät ulkokautta, rigaudon.

Kertosäe:

Kylki edellä pois omasta parista (2 x chassé, assemblé), vaihdetaan paikkaa naapurin eli samaa sukupuolta olevan tanssijan kanssa (contretemps, fleuret). Kaikkien piiri, joka pyörii koko kierroksen (6 x chassé, assemblé). Sama toistetaan, eli pois parista, vaihto naapurin kanssa ja piirissä koko kierros.

2. säkeistö:

Parit ojentavat toisilleen sisäkäden ja kaartavat neliön ”vapaille sivuille” omalle vasemmalleen (parit siis siirtyvät neljäsosakierroksen myötäpäivään kuviossa; askelikkona 2 x fleuret). Kaikki pas de rigaudon, jonka päättävä tasajalkahyppy kääntyy parin kautta 180 astetta. Parit katsovat toisiaan. A-herra ja B-daami pyörähtävät paikoillaan parin kautta ympäri (2 x puolipiruetti).

Toistetaan sama, mutta roolit vaihtaen: Parit kaartavat neliössä takaisin paikoilleen. Kaikki pas de rigaudon kääntyen. B-herra ja A-daami pyörähtävät paikoillaan parin kautta ympäri (2 x puolipiruetti).

Kertosäe: kuten edellä.

3. säkeistö:

A-herra ja B-daami vaihtavat puolia (myötäpäivään) jääden kuvion keskelle kasvokkain (2 x fleuret, jälkimmäinen kääntyen). A-herra ja B-daami peruuttavat (pas de gavotte), ja vaihtavat takaisin omille paikoilleen (2 x fleuret). Samalla kun A-herra ja B-daami peruuttavat, A-daami ja B-herra ojentavat molemmat kädet toisilleen ja pyörivät koko kierroksen ympäri (4 x fleuret).

Toistetaan sama, mutta roolit vaihtaen: A-daami ja B-herra vaihtavat puolia (vastapäivään) jääden kuvion keskelle kasvokkain (2 x fleuret, jälkimmäinen kääntyen).  A-daami ja B-herra peruuttavat (pas de gavotte), ja vaihtavat takaisin omille paikoilleen (2 x fleuret). Samalla kun A-daami ja B-herra peruuttavat, A-herra ja B-daami ojentavat molemmat kädet toisilleen ja pyörivät koko kierroksen ympäri (4 x fleuret).


Kertosäe: kuten edellä.

tiistai 14. marraskuuta 2017

La Bacante

Raoul-Auger Feuillet: Recüeil de contredances, 1706, s. 113 - 120

Musiikki on tasajakoinen
Rakenne: AAB

Tanssin musiikki on sovitettu Louis de la Costen kappaleesta Entrée de Bachantes, joka löytyy hänen oopperansa Philomèle (1705) neljännestä näytöksestä.

Tanssissa voi käyttää hyvin tasajakoista fleuret'tä ja gavottisarjoja.


Osa A1
A-herra ja B-daami
1 - 4 tekevät dos-à-don
3 - 8 ojentavat oikeat kädet toisilleen ja pyörivät koko kierroksen

Osa A2
B-herra ja A-daami toistavat saman.

Osa B
1 - 6 A-pari cast off B-parin alapuolelle, ohittavat toisensa ja menevät vastinparin selän takaa paikalle josta oma pari lähti.
7 - 10 A-pari (tai kaikki) lähelle omaa paria, peruutus omalle paikalle
11 - 12 A-pari (tai kaikki) pas de rigaudon oikea
13 - 14 A-pari ojentaa molemmat kädet ja pyörivät puoli kierrosta
15 - 16 A-pari, irrottamatta käsiotetta (tai kaikki, jolloin B-pari ilman käsiotetta) balancé oikea ja vasen
17 - 18 A-pari cast off B-parin paikalle, B-pari siirtyy A-parin paikalle.Notaatioiden lähde: Library of Congress, Music Division. Vapaa teos.

torstai 30. maaliskuuta 2017

Gustafs Skål, eller Collin

Baron Fredrik Åkerhielms Dansbok, 1785

Alkuperäinen ohje
St.R. Pr. pa: gjöra genombrytning til sina ställen igenom Sec:pa:. Sec. paren gjöra det samma. Sedan hel Chaine på hörnan, först til höger sedan til vänster, Sedan Pousette och genombrytning genom sec.pa. til Contra-plats. Sec: pa: det samma; sedan balance och P. de R. med egen Moitié och Allemande med Damen til wänster. Så balance och P. de R. med samma Dame, utan at släppa armarna, och Allemande med egen Moitié. Chaine twärsöfwer til sina ställen och Allemande i hörnen; Sec. pa: gjöra det samma. Slut

Musiikki on tasajakoinen.
Rakenne: AABB AABB AABB

Carl Michael Bellmanin sykofanttisella tavalla Kustaa III:ta kuvaileva runo, Ruotsin silloinen epävirallinen kansallislaulu, päätyi myös poliittisesti kevyempään käyttöön tanssilattialle. Tanssi on kolmisäkeistöinen franseesi neljälle parille: parit 1 ja 3 (selkä tai kasvot uphalliin, "A-parit") johtavat tanssia ja toimivat ensin, parit 2 ja 4 (kylki uphalliin, "B-parit") toistavat sitten saman. Sekä säkeistö että kertosäe vaihtuvat.

Tanssista voidaan toteuttaa myös rustiikkisempi ja pari sataa vuotta nuorempi variaatio, jossa tehdään vain ensimmäisen säkeistön kuviot kävelyaskelin. Kun käsiote parista irtoaa, voi kuvion sisältä tai ulkopuolelta yrittää varastaa itselleen mieluisan partnerin.

Rekonstruktio

1. säkeistö:

A1
Kaikki piirissä "Stor rond":
1 - 2 Balancé oikea ja vasen
3 - 4 Pas de rigaudon oikea
5 - 8 Laukataan piirissä vastapäivään (esim. kuusi chasséta ja assemblé)

A2
Kuten A1, mutta alkaen vasemmalla ja laukataan takaisin myötäpäivään

B1
"Genombrytning":
1 - 2 A-parit menevät kuvion keskelle (esim. lyhyt gavottisarja),...
3 - 4 ... eroavat ja menevät vastinparin kanssa B-parien välistä (esim. lyhyt gavottisarja) ja...
5 - 8 ... eroavat vastinparista ja kiertävät B-ihmisen selän takaa omalle paikalle (esim. demi contretempseilla)

B2
Kuten B1, mutta nyt B-parit toimivat ja A-parit odottavat

2. säkeistö:

A1
"Hel Chaine på hörnan":
1 - 4 A-parit kohti omalla oikealla olevaa B-paria ja B-parit kohti omalla vasemmalla olevaa A-paria, oikea käsi kulmaparille ja ohitus, omalle parille vasen ja herra pyöräyttää daaminsa takaisin tulosuuntaan
5 - 8 Sama takaisin, eli kulmaparille oikea, omalle vasen, herra pyöräyttää daaminsa (koko osa esim. demi contretempseilla tai kävelyaskelin)

A2
Kuten A1, mutta A-parit kääntyvät aluksi vasemmalle ja B-parit oikealle

B1
"Pousette och genombrytning":
1 - 4 A-parit tekevät kottikärryt: Paria molemmista käsistä kiinni, herra etenee ja daami peruuttaa, sitten daami etenee ja herra peruuttaa (esim. lyhyt gavottisarja kumpaankin suuntaan)
5 - 8 At eroavat parista ja menevät ristiin, herra itsestään katsoen oikealle ja daami vasemmalle, B-parien välistä toisen A-parin paikalle (daameilla aina etuajo-oikeus, tanssitaan kuvio esim. demi contretempseilla)

B2
Kuten B1, mutta nyt B-parit toimivat ja A-parit odottavat

Kaikki ovat toisen säkeistön lopussa "väärillä" paikoilla.

3. säkeistö:

A1
"Balancé och Pas de Rigaudon":
Oman parin kanssa
1 - 2  Balancé oikea ja vasen
3 - 4 Pas de rigaudon (oikea)
Kulman kanssa
5 - 8 "Allemande" eli valinnaisella kahden käden otteella koko kierros myötäpäivään

A2
Kulman kanssa, "utan at släppa armarna"
1 - 2  Balancé oikea ja vasen
3 - 4 Pas de rigaudon (oikea)
Oman parin kanssa
5 - 8 "Allemande" eli valinnaisella kahden käden otteella koko kierros myötäpäivään

B1
"Chaine twärsöfwer":
A-parit
1 - 2 Menevät kuvion poikki, oikean käden kättely ja ohitus vastinparin kanssa
3 - 4 Herra pyöräyttää daaminsa takaisin tulosuuntaan
5 - 8 "Allemande i hörnen" eli kulman kanssa valinnaisella kahden käden otteella koko kierros myötäpäivään

B2
Kuten B1, mutta nyt B-parit toimivat ja A-parit odottavat

Kaikki ovat tanssin lopussa alkuperäisillä paikoilla.

maanantai 27. maaliskuuta 2017

La Boulangère

Campbell's Fourth Collection of the newest and most favourite Country Dances and Cotillions, ilman vuosilukua (1790?), myös Werner 1780 ja Collinet 1815

Alkuperäinen ohje
All the Cus stand up as in a Cotillion and do the grand round & back again to the 1st part of the Tune then the 1st Lady turns the 2d. Gent: with her right Hand and her Partner with the left the the 3d. Gent: with right Hand her Partner with the left & so on with every Gent: until She comes to her place to the second part of the Tune every Lady does the same figure then Gent: do the same figure

Musiikki on tasajakoinen Campbellin kirjassa. Wernerin ja Collinet'n ohjeissa musiikki on kuusijakoinen.
Rakenne: (AA+BBBB) x 4 + AA

Boulanger tai La Boulangère oli erittäin suosittu kontratanssi 1700-luvun lopulla ja 1800-luvun alussa. Se löytyy hieman erilaisina variaatioina useasta lähteestä. Tanssi oli tyypillinen loppuillan numero, arvatenkin koska se on hyvin toisteinen ja vaatii siten vähemmän keskittymistä kuin monimutkaiset kotiljongit.

Jane Austen mainitsee kirjeissään tanssineensa Boulangeria. Lisäksi Ylpeydessä ja ennakkoluulossa rouva Bennet kertaa kuinka herra Bingley haki Janea usein Netherfieldissä, lopuksi myös Boulangeriin.

Rekonstruktio

Campbell ohjeistaa tanssin muodostelman olevan kuin kotiljongissa, eli neljän parin neliö. Pari numero 1 on selin uphalliin, lähinnä uphallia. Heistä katsottuna oikealla on pari numero 2, vastapäätä pari numero 3 ja vasemmalla pari numero 4.

A1
Kaikki piirissä "the grand round" eli
1 - 2 Balancé oikea ja vasen
3 - 4 Pas de rigaudon oikea
5 - 8 Laukataan piirissä vastapäivään (esim. kuusi chasséta ja assemblé)

A2
Kuten A1, mutta alkaen vasemmalla ja laukataan takaisin myötäpäivään

B1
1 - 4 1. daami tarjoaa oikean kätensä 2. herralle, pyörivät kuvion keskellä koko kierroksen ympäri (esim. vaihtoaskeleella tai demi-contretempseilla)
5 - 8 Daami tarjoaa vasemman kätensä omalle herralleen, pyörivät kuvion keskellä koko kierroksen ympäri

B2
1. daami tarjoaa oikean kätensä 3. herralle, pyörivät, vasen käsi omalle herralle, pyörivät.

B3
1. daami tarjoaa oikean kätensä 4. herralle, pyörivät, vasen käsi omalle herralle, pyörivät.

B4
1. daami tarjoaa oikean kätensä omalle herralleen, pyörivät, sitten vasen käsi edelleen omalle herralle, pyörivät.

Tanssi alkaa alusta, eli musiikin A-osaan tehdään balancét ja rigaudon, laukkapiiri ja A-osan kertaukseen sama takaisin. Musiikin B-osa kertautuu neljästi, jolloin 2. daami pyörittää vuoroin muita ja vuoroin omaa herraansa. Tämän jälkeen 3. daami ja viimeisenä 4. daami johtaa tanssia. Tanssin lopussa tehdään vielä "the grand round".